Algemene informatie

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor Dansers.
Klik hier voor het inschrijfformulier voor Sporters.

 

Locatie van de lessen

De lessen worden gegeven in onze studio aan de Bovenkamp 8 in Abcoude. Deze zaal is te betreden via de zij-ingang, rechts van het pand.

 

Kledingvoorschriften

Dansstudio SunDance hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Het verzoek is tijdens de les makkelijk dansbare kleding te dragen. De voorkeur gaat uit naar (dans)sneakers sport- of gymschoenen, maar dit is geen vereiste. Blote voeten mag ook.

 • Sieraden zijn niet toegestaan in de les.

 

Demoteams

Om in een Demoteams terecht te komen, doe je mee aan een auditie. Bij zo’n auditie zijn we op zoek naar dansers die enthousiast zijn en bereid zijn om te leren en een stapje hoger te gaan dan in een normale les. Een team wordt samengesteld door de docenten. De teams trainen 1x of 2x per week. Deze training kost hetzelfde als een normale les. Wel komen er nog extra kosten bij voor wedstrijdkleding en inschrijfgeld voor de wedstrijden. Er zullen vanaf januari ongeveer elke maand 1 of 2 wedstrijden zijn door het hele land.

 

Algemene Voorwaarden

 • Het seizoen loopt van september t/m juli
 • Er werken gediplomeerde en ervaren docenten.
 • Dansstudio SunDance geeft stagiaires de kans leservaring op te doen.
 • De lessen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.(min 4)
 • Dansstudio SunDance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen.

 

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door een meerderjarige (vader en/of moeder, voogd en/of voogdes).
 • Uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
 • De inschrijving loopt door tot schriftelijke wederopzegging.
 • Bij latere instroming wordt het lesgeld naar rato berekend, d.w.z. de maand(en) voorafgaand aan de inschrijving wordt (worden) in mindering gebracht op het lesgeld van het lopende cursusjaar.
 • Het volgen van een proefles is uiteraard mogelijk.

 

Plaatsing

 • Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het volledige lesgeld te betalen.
 • U verbindt zich voor een heel seizoen.
 • Na een heel seizoen wordt de inschrijving, zonder tegenbericht, met een heel seizoen verlengd.
 • Opzegging per mail. Wij hanteren 1 maand opzegtermijn.

 

Betalingswijze

 • Het lesgeld dient per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 • Het verschuldigde lesgeld dient overgemaakt te worden op IBAN NL17 INGB 0000 7102 39 t.n.v. Dansstudio SunDance te Vinkeveen o.v.v. volledige naam leerling
 • Het lesgeld kan niet worden terugbetaald. Alleen wanneer je voor langere tijd, door een blessure of ziekte, 5 of meer aangesloten lessen hebt moeten missen, kan te veel betaald lesgeld worden terugbetaald.
 • Onze tarieven zijn gebaseerd op een jaardeelname, waarbij uitval door vakanties zijn doorberekend in het maandbedrag.

 

Wijzigingen

 • Het is in het belang van de leerling en Dansstudio SunDance dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres, etc.) zo spoedig mogelijk worden vermeld. Deze wijzigingen kunt u mailen naar sandra@dansstudio-sundance.nl
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.

 

Opzegging

 • Opzegging uitsluitend per mail.
 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

Verzuim

 • Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
 • Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.